MONTAŽA I PODEŠAVANJE:

   
 

- ANTENA I ANTENSKIH SISTEMA

 
 

- TELEVIZORA

 
 

- UREĐAJA ZA PRIJAM DVB-T/T2 I SATELITSKOG SIGNALA

 
 

- VIDEO NADZORA

 
 

- RAČUNALA I RAČUNALNIH MREŽA

 
 

- INTERNETA, MAX TV-a, A1, ISKON i dr.